Scholengroep Holland

  Gedragscode SGH
» 139,0 KiB - 0 hits - 17 maart 2019

  Informatiebeveiligingsbeleid SGH
» 242,1 KiB - 0 hits - 17 maart 2019

  Privacyreglement SGH
» 166,6 KiB - 0 hits - 17 maart 2019

  Protocol melden datalekken SGH
» 230,2 KiB - 1 hits - 17 maart 2019

  Protocol social media SGH
» 177,1 KiB - 0 hits - 17 maart 2019

  Protocol time-out, schorsing & verwijdering SGH
» 370,9 KiB - 0 hits - 13 februari 2019

  Toestemmingsverklaring publicatie beeldmateriaal SGH-IXIEJE
» 75,7 KiB - 0 hits - 17 maart 2019

Corona

  Beslisboom wel-niet naar school februari 2021
» 452,0 KiB - 1 hits - 7 februari 2021

  Brief ouders m.b.t. ventilatie
» 107,7 KiB - 0 hits - 2 oktober 2020

  Praten over corona
» 124,6 KiB - 0 hits - 11 december 2020

  Protocol heropening school 8 februari
» 523,2 KiB - 2 hits - 6 februari 2021

  Voorzorgsmaatregelen in onze school
» 188,8 KiB - 0 hits - 1 januari 2000

  Voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders-verzorgers
» 146,7 KiB - 0 hits - 1 januari 2000

   

 Page 3 of 3  «  1  2  3