Hoofdluis is een probleem dat regelmatig voorkomt. Als hoofdluis niet voldoende behandeld wordt, kan het vervelende gevolgen hebben voor de betrokkene en zijn/haar omgeving, zowel thuis, als op school. U, als ouders, bent als eerste verantwoordelijk voor de persoonlijke lichaamsverzorging van uw kind dus ook voor de opsporing en behandeling van hoofdluis. Wanneer u een besmetting met hoofdluis bij uw kind constateert, moet u dit melden bij de school en liefst ook bij de ouders van vriendjes of vriendinnetjes en sport- of andere clubs. Dit alles om verdere verspreiding te voorkomen. Het protocol is opgesteld om hoofdluis vroegtijdig te signaleren, te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Hulpouders controleren in de eerste week na de vakanties alle kinderen en leerkrachten op hoofdluis.

Heeft u bij uw kind hoofdluis geconstateerd, meld dit dan bij de leerkracht. Hij/zij zal stappen ondernemen om de kinderen van de klas te laten controleren.