IXIEJE heeft een nauwe samenwerking met kinderopvang gro-up in Moordrecht. Gro-up biedt voor- en naschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een dagopvang.

Sinds 1 september 2019 betrekt gro-up 1 lokaal in het gebouw van IXIEJE met een peutergroep. Er wordt tevens gebruik gemaakt van het huidige gebouw aan de Beatrixstraat.
Kinderen die vanuit de dagopvang of de peuterspeelzaal doorstromen naar obs IXIEJE worden (met toestemming van ouders) overgedragen door de leiding of seniormedewerker naar de toekomstige leerkracht en/of IB´er.

Kinderen die gebruik maken van de voor- en/of naschoolse opvang worden door de leiding van gro-up naar school gebracht en/of weer opgehaald.

Het Gruttonest – gro-up
Prinses Beatrixstraat 15A
2841 VS MOORDRECHT