IXIEJE heeft een nauwe samenwerking met kinderopvang IJssekids in Moordrecht. IJsselkids biedt voor- en naschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een dagopvang.

Vanaf 1 september 2019 betrekt IJsselkids 1 lokaal in het gebouw van IXIEJE met een peutergroep. Er wordt tevens gebruik gemaakt van het huidige gebouw aan de Beatrixstraat.
Kinderen die vanuit de dagopvang of de peuterspeelzaal doorstromen naar obs IXIEJE worden (met toestemming van ouders) overgedragen door de leiding of seniormedewerker naar de toekomstige leerkracht en/of IB´er.

Kinderen die gebruik maken van de voor- en/of naschoolse opvang worden door de leiding van IJsselkids naar school gebracht en/of weer opgehaald.

Het Gruttonest – IJsselkids BV
Prinses Beatrixstraat 15A
2841 VS MOORDRECHT