We starten de kerstvakantie iets eerder dan in de jaarkalender is gecommuniceerd aan het begin van het jaar.

Alle kinderen en teamleden zijn op 24 december vanaf 12.30 uur vrij.


..