VAKANTIE!

Op dit moment genieten leerlingen en het team van een welverdiende vakantie.
Schooljaar 2021-2022 start op maandag 30 augustus.
Let op, we starten dan met het continurooster en beginnen ‘s ochtends om 8.30 uur (deur open om 8.25 uur).