We gaan weer beginnen op school!

Maandag 8 februari openen wij weer onze deuren.

Op school werken we volgens het volgende  protocol. Kinderen met klachten passend bij corona mogen niet naar school. De beslisboom is leidend.