Vakanties & vrije dagen schooljaar 2020-2021

Studiedagen team (leerlingen vrij)
8 & 9 oktober 2020

Herfstvakantie
19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie
22 t/m 26 februari 2021
aansluitend
Studiedagen team (leerlingen vrij)
1 & 2 maart 2021

Studiedag Scholengroep Holland 
29 maart 2021

Pasen
2 t/m 5 april 2021

Koningsdag
27 april 2021

Meivakantie
3 mei t/m 14 mei 2021

Pinkstervakantie
24 mei 2021
aansluitend
Studiedag team (leerlingen vrij)
25 mei 2021

Studiedag team (leerlingen vrij)
7 juli 2021

Zomervakantie
19 juli t/m 29 augustus 2021


De studiedagen in het komende schooljaar staan in het teken van de cyclus
leerlingenzorg.
In september worden de cito-toetsen afgenomen (vanwege de Corona zijn
deze niet in juni afgenomen). Op de studiedagen van 8 en 9 oktober gaan we
als team aan de slag met het analyseren van de toetsen en naar aanleiding
daarvan het onderwijsaanbod voor uw kind.
In februari 2021 worden de cito-midden toetsen afgenomen. De studiedagen
van 1 en 2 maart 2021 hebben dezelfde inhoud als die van 8 en 9 oktober.