Pesten wordt op IXIEJE niet geaccepteerd. We voeren als school een actief beleid om pesten te voorkomen en tegen te gaan. In ons Beleidsplan Sociale Veiligheid is vastgelegd welke stappen de school zet in het geval van pesten. Het protocol geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld wordt. U kunt het Beleidsplan Scociale Veiligheid vinden in de map downloads.

In schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met De Vreedzame School. Het beleidsplan sociale veiligheid is opgesteld met de pijlers van De Vreedzame School in ons achterhoofd.