Pleinwacht

Met ingang van schooljaar 2021-2022 werken we op IXIEJE met een continurooster 8.30 – 14.30 uur). De pleinwacht in de grote pauzes wordt gedraaid door een vast pleinwachtteam van ouders en  leerkrachten.

Ouder wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage (€40,-) te betalen om het overblijven te faciliteren. U ontvangt hiervoor via Parro een betaalverzoek.