Voorlezen is belangrijk. Op school besteden wij hier veel aandacht aan (in alle groepen, van klein tot groot) en wij vinden het ook van belang dat ouders (opa’s, oma’s, vrienden) voorlezen thuis.

IXIEJE werkt samen met de VoorleesExpress
Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.

De VoorleesExpress ondersteunt scholen en peutercentra bij het helpen van leerlingen met een taalachterstand.  In de beperkte tijd die je hebt als leerkracht of pedagogisch medewerker, lukt het niet altijd om alle kinderen de juiste begeleiding te geven die nodig is. Hierbij kan de VoorleesExpress helpen.

Een vrijwilliger gaat buiten de reguliere lesuren thuis bij het gezin aan de slag. De achterstand die kleuters en peuters hebben, wordt zoveel mogelijk ingelopen voordat ze aan groep 3 beginnen. Bij oudere kinderen worden leesvaardigheden ontwikkelt, waardoor ze beter aansluiten op de gevraagde niveaus van groep 3 en 4. De VoorleesExpress zoekt aansluiting op de thema’s die spelen op de school of het peutercentrum. Daarnaast geeft de VoorleesExpress handvaten zodat ouders het voorlezen kunnen voortzetten.

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt om mee te doen met de VoorleesExpress, geef dit dan aan bij de leerkracht van uw kind. Zij helpt u verder!

Alvast zelf aan de slag met taal? Dit zijn onze tips:

  • Spreken jullie thuis een andere taal dan Nederlands? Geen probleem, meer talen zijn juist  heel waardevol voor een kind. Meer weten over meertalig opvoeden? Kijk op meertalig.nl
  • Leen regelmatig leuke boeken bij de bibliotheek. Lid worden is voor kinderen gratis.
  • Kijk op Taal Begint Thuis voor allerlei tips om met je kind aan de slag te gaan met taal.
  • Hebben jullie een tablet? Deze digitale apps zijn leerzaam.
  • Benieuwd welke app of game past bij de ontwikkeling en interesse van jouw kind? Kijk op: Media Smarties of Tablet Portaal